استان قونیه

قونیه نام یکی از ۸۱ استان ترکیه است که مرکز آن هم شهری است به همین نام. آرامگاه مولوی، شاعر پارسی زبان زبان، در شهر قونیه است.

قونیه وسیعترین استان‌ ترکیه است. مرکز آن شهر قونیه در شمال آناتولی در ۳۷ درجه و ۵۲ دقیقه عرض شمالی و ۳۳ درجه و ۳۱ دقیقه طول شرقی به ارتفاع ۱۰۲۷ متر از سطح دریا قرار گرفته است .

به علت واقع شدن آن بر سر راهی که از سراسر آناتولی را قطع می‌کند، از دیر زمان اهمیت خود را حفظ کرده است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.