استان قارص

نام یکی از استان‌های ترکیه است که مرکز آن هم شهری است به همین نام.

در ۵۴ کیلومتری شهر قارص پیستهای اسکی ساری قمیش قرار دارد.

نزدیکترین فرودگاه، فرودگاه بین‌المللی قارص می‌باشد.

== منبع ==

Wikipedia contributors، “Kars Province،” Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kars_Province&oldid=202763717

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.