استان شانلی‌اورفه

شانلی‌اورفه نام یکی از استان‌های ترکیه است که مرکز آن هم شهر شانلی‌اورفه است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.