استان سامسون

سامسون {ترکی|Samsun} نام یکی از ۸۱ استان ترکیه است که مرکز آن هم شهر سامسون است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.