استان رازگراد

نام یکی از استان‌های کشور بلغارستان است. ترکها بزرگترین گروه قومی ساکن این استان هستند.

== منبع ==

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Razgrad_Province&oldid=437546433

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.