استان دنیزلی

دنیزلی نام یکی از استان‌های ترکیه است که مرکز آن هم شهری است به همین نام.

== منبع ==

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Denizli_Province&oldid=438338165

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.