استان تیرانا

نام یکی از استان‌های سی‌وشش‌گانه کشور آلبانی است. شهر تیرانا پایتخت کشور آلبانی در این استان قرار دارد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.