استان اسپارتا

اسپارتا نام یکی از استان‌های ترکیه است.

مرکز آن شهر اسپارتا است.

== منبع ==

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Isparta_Province&oldid=436788668

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.