استان استارا زاگورا

استارا زاگورا نام یکی از استان‌های کشور بلغارستان است.

==شهرستان‌ها ==

== منبع ==

http://en.wikipedia.org/wiki/Stara_Zagora_Province

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.