استان آیدین

آیدین نام یکی از استان‌های ترکیه است.

مرکز آن شهر آیدین است.

شهرهای مهم دیگر این استان عبارتند از دیدیم و کوشاداسی.

این استان مرکز تولید انجیر ترکیه است.

== منابع ==

Wikipedia contributors, “Aydın Province,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayd%C4%B1n_Province&oldid=184237316 (accessed February 15, 2008).

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.