ارنواز

اَرنَواز در اوستایی اَرِنَوَک یکی از دو دختر یا خواهر جمشید، پادشاه افسانه‌ای در داستان‌های شاهنامه، است که در ابتدا به همسری ضحاک درآمد و پس از پیروزی فریدون بر ضحاک، همسر فریدون شد. نام خواهر ارنواز شهرناز است.

در نسخهٔ چاپ مسکو او دختر جمشید است اما در بعضی از تصحیحات جدید شاهنامه چون تصحیح جیحونی خواهر جمشید شمرده شده‌است. بنا بر دانشنامهٔ بریتانیکا: درغرر الاخبار ثعالبی دختر جمشید است. اما در یکی از نسخه‌های قدیم‌تر شاهنامه{نشانه|azmoscow|*} در بریتیش میوزیم دوبار از او تحت عنوان خواهر جمشید یاد شده است در مجمل التواریخ و القصص (که ظاهراً منبع آن گزاره‌اش شاهنامه است) هم او خواهر جمشید است.

== پانویس ==

== جستارهای وابسته ==

* شهرناز
* فهرست زنان شاهنامه

== منابع ==

* دوستخواه، جلیل. «پیوست» اوستا: کهنترین سرودهای ایرانیان.گزارش و پژوهش از جلیل دوستخواه.۹۱۰
* فردوسی. شاهنامه به تصحیح مصطفی جیحونی. اصفهان: شاهنامه پژوهی

* Shahbazi,A Sh.,”Arnavaz”,Encyclopedia Iranica.517

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *