ادبیات انگلیسی در دوران بازگشت و سده هجدهم

== وقایع مهم ==

۱۶۶۰: چارلز دوم تاج پادشاهی را دوباره به دست می‌آورد.

۸۹-۱۶۸۸: انقلاب باشکوه: عزل جیمز دوم و جلوس ویلیام اورنج.

۱۷۰۰: مرگ جان درایدن.

۱۷۰۷: قانون اتحاد باعث وحدت اسکاتلند و انگلستان می‌شود. در نتیجه “بریتانیای کبیر” تشکیل می‌شود.

۱۷۱۴: جرج اول به تخت شاهی می‌رسد.

۴۵-۱۷۴۴: مرگ الکساندر پوپ و جاناتان سویفت.

۱۷۸۴: مرگ ساموئل جانسون.

== شاعران و نویسنگان سرشناس ==

جان دِرایدِن (۱۷۰۰-۱۶۳۱)

جان بُنیان (۱۶۸۸-۱۶۲۸)

ویلیام کونگرو (۱۷۲۹-۱۶۷۰)

دانیل دفو (۱۷۳۱-۱۶۶۰)

جاناتان سویفت (۱۷۴۵-۱۶۶۷)

جوزف ادیسون (۱۷۱۷-۱۶۷۲)

سِر ریچارد استیل (۱۷۲۹-۱۶۷۲)

الکساندر پوپ (۱۷۴۴-۱۶۸۸)

ساموئل جانسون (۱۷۸۴-۱۷۰۹)

جِیمز بُسوِل (۱۷۹۵-۱۷۴۰)

جیمز تامسون (۱۷۴۸-۱۷۰۰)

توماس گِرِی (۱۷۷۱-۱۷۱۶)

ویلیام کوپر (۱۸۰۰-۱۷۳۱)

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.