احمد میرعلائی

احمد میرعلائی (۲۱ فروردین ۱۳۲۱ در اصفهان – ۲ آبان ۱۳۷۴) از مترجمان پرکار ایرانی بود.

== تحصیلات ==

وی از سال ۱۳۴۸ به بعد در دانشگاه‌های اصفهان، هنرهای دراماتیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه هنر، دانشگاه آزاد و کراچی به تدریس پرداخت و به‌مدت ۴ سال در مؤسسه انتشارات فرانکلین تا سال ۱۳۵۱ به ویراستاری آثار ادبی مشغول بود.

او همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۵ سردبیری مجله‌های کتاب امروز، فرهنگ و زندگی، آیندگان ادبی و جنگ اصفهان را برعهده داشت.

وی از جمله نویسندگان و روشنفکرانی بود که در سری قتلهای موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای توسط عوامل اطلاعات کشته شد.

== آثار ==

=== منتشرشده ===

برخی از ترجمه‌های منتشر شده احمد میرعلایی:

# وایتینگ جان‌: “شیاطین” (نمایشنامه)، کتاب زمان، تهران، ۱۳۴۸
# خورخه لوئیس بورخس: “ویرانه‌های مدور”، کتاب زمان، تهران،۱۳۴۹
# یان فلمینگ: “چیتی چیتی بنگ بنگ” (کودکان)، پیوند، تهران،۱۳۵۰
# اکتاویو پاز: “سنگ آفتاب” (شعر)، کتاب زمان، تهران ۱۳۵۰
# ای.تی.مور:“ای.ام.فاستر” (نقدآثار) جیبی، تهران،۱۳۵۱
# خورخه لویس بورخس: “الف و داستان‌های دیگر”، پیام، تهران، ۱۳۵۱
# عبدالحکیم خلیفه: “عرفان مولوی” (با همکاری دکتر احمد محمدی)، شورای عالی فرهنگ، تهران، ۱۳۵۲
# جین مویل، “اسب عالی” (کودکان)، بانک صادرات ایران، تهران، ۱۳۵۲
# اکتاویو پاز و دیگران: “درباره ادبیات”، کتاب زمان، تهران، ۱۳۵۳
# خورخه لویس بورخس:“هزارتوها”، کتاب زمان، تهران، ۱۳۵۵
# ویلیام گلدینگ: “خدای عقرب”، کتاب زمان، تهران، ۱۳۵۵
# هانری پیر:“ژان پل سارتر” (با همکاری ابوالحسن نجفی) کتاب زمان، تهران، ۱۳۵۵
# گراهام گرین: “کنسول افتخاری”، کتاب زمان، تهران، ۱۳۵۶
# برنارد مالامود و دیگران:“طوق طلا” (مجموع داستان)، آگاه، تهران،۱۳۵۶
# اکتاویو پاز:“کودکان آب و گل” (نقد ادبی)، کتاب آزاد، تهران، ۱۳۶۱
# وی.اس.نایپول:“هند، تمدن مجروح”، فاریاب، تهران، ۱۳۶۲
# میلان کوندرا:“کلاه کلمنتیس”، دماوند، تهران، ۱۳۶۲
# جوزف کنراد.“از چشم غربی”، کتاب زمان، تهران،۱۳۶۳
# گراهام گرین:“عامل انسانی”، رضا، تهران، ۱۳۶۵
# خورخه لویس بورخس:“مرگ و پرگار”، فاریاب، تهران، ۱۳۶۴
# خورخه لویس بورخس:“باغ گذرگاه‌های پیچاپیچ”، نشر رضا، تهران، ۱۳۶۸
# هرمان ملویل:“بیلی باد، ملوان” نشر رضا، تهران، ۱۳۶۹
# مقالات، داستان‌ها، و اشعار بسیار در مجلات جنگ اصفهان، سخن، نگین، الفبا، رودکی، فرهنگ و زندگی، آیندگان ادبی، کتاب جمعه، مفید، گردون، آدینه، دنیای سخن، کلک، لیترَری ریویو و جز آن.

=== منتشرنشده ===

* ترجمه نهایی از آثار لارنس ارل (ادبیات معاصر آمریکا)

(جانت وینترسون (ادبیات معاصرانگلستان‌)

* ف‌. دو کاسترو و جرج استانیر (ادبیات معاصر فرانسه)
* ترجمه‌ای به اسم چهارباغ‌های اسکندریه اثر لارنس دارل که هرگز اجازه چاپ نگرفته است‌.

== منابع ==

میرعلائی، احمد{ترتیب:میرعلائی، احمد}

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.