ابرقاره

اَبَرقاره‌های دیرینه بدین سان بوده اند: (فهرست هنوز کامل نیست):

* هام زمین
* لااورآسیا
* گندوانستان
* ننا

== منبع ==

مک ایودی، کالین، اطلس تاریخی آفریقا، ترجمه فریدون فاطمی، تهران ۱۳۶۵، ص ۱۳.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.