آگوست تال‌هیمر

اوت تال‌هیمر(۱۹۶۰-۱۸۹۰)

تئوریسین برجستهٔ چپ آلمانی.

او در سال ۱۹۲۸، به اتهام “انحراف راست” از حزب کمونیست اخراج شد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.