آگوست ببل

آگوست ببل (August Bebel) (۱۹۱۳-۱۸۴۰) نویسنده و رهبر سیاسی آلمانی بود. ببل، به همراه ویلهلم لیبکنخت از بنیان‌گذاران سوسیال دموکراسی در آلمان بود.

از سال ۱۸۶۷، ببل عضو رایشتاگ بود.

از او آثار زیادی در مورد حقوق زنان، کار در جوامع سوسیالیستی آینده و … به جا مانده است.

== زندگی ==

ببل در دویتز نزدیک کلن به دنیا آمد. او به سال ۱۸۶۰ به لیپزیگ رفت و کار به عنوان یک کارگر تراش‌کاری را آغاز کرد. تقریباً بلافاصله پس از آغار کار، او خود را جز جنبش سوسیالیستی طبقهٔ کارگر یافت.

به سال ۱۸۶۷، او به عنوان رئیس کمیتهٔ دائم اتحادیه‌های کارگری آلمان انتخاب شد.

در اواخر همین سال، او به عنوان نمایندهٔ حزب مردم ساکسون، عضو شورای آلمان شمالی، شد.

در ۱۸۶۹، او در آیزناخ، به موسسان حزب سوسیال دموکرات آلمان پیوست، حزبی که به انترناسیونال اول که توسط کارل مارکس در لندن تأسیس شد، بسیار نزدیک بود.

== منابع ==

Wikipedia contributors, “August Bebel,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=August_Bebel&oldid=180885203 (accessed February 1, 2008).

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.