آژیره

در راه‌آهن، آژیره {انگلیسی|Dead-man’s vigilance device} دکمه یا پدالی است که لکوموتیوران باید در فواصل زمانی معینی مثلاً هنگام عبور از کنار علامت هشدار فشار دهد، در غیر این صورت ترمز خودبه‌خود به کار می‌افتد.

== منابع ==

* واژگان مصوب فرهنگستان زبان فارسی.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.