آنتون پانه‌کک

آنتوآن پانه‌کک {هلندی|Anton Pannekoek}(۱۹۶۰ (میلادی) -۱۸۷۳ (میلادی) )

آنتوآن پانه کک ستاره شناس و فیزیکدان نجومی و مبارز کمونیست بود. بتاریخ ۲ ژانویه ۱۸۷۳ در واسن در هلند بدنیا آمد و بتاریخ ۲۸ آوریل ۱۹۶۰ در واگنینگن در گذشت.

او مبارز جبههٔ چپ دوّمین انترناسیونال بود و موضعگیریهایش بیشتر به رزا لوکزامبورگ نزدیک بود. با جنگ جهانی اوّل قویا مخالفت می‌کند و در سال ۱۹۱۹ به سومین انترناسیونال می‌پیوندد که در سال ۱۹۲۱ بعلت چپ رویها و مخالفتهایش یا اقتدارگرایی لنین از آن اخراج می‌شود. او کمونیست چپ گرایی بود که با استالین از همان اوّل سر سازگاری نداشت و بین استالینیسم و مارکسیسم هیچگونه قرابتی نمی‌دید. اتحاد جماهیر شوروی را نه بعنوان سوسیالیسم که بعنوان سرمایه داری دولتی تعریف می‌کرد. او مثل کارل مارکس و روزا لوکزامبورگ فکر می‌کرد که کمونیسم تنها از یک روند انقلابی باید برخیزد و به تقویت دموکراسی و حذف مالکیت خصوصی روی ابزار تولید بیانجامد. در سال ۱۹۳۸ او کتاب «لنین فیلسوف» را تحت نام جعلی جان هارپر John Harperمنتشر می‌کند. او از موسسان حزب مارکسیست در هلند و از اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان به شمار می‌رود.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.