آنتونوف ۷۴

==شمسی خرمی==

اطلاعات اندک و بدون منبع! مازیار پری‌زاده ۱۵:۴۳, ۲۹ نوامبر ۲۰۰۶ (UTC)

– موافق

# حسام ۱۷:۱۵, ۲۹ نوامبر ۲۰۰۶ (UTC)

– مخالف

– نظرات

یک جمله بی‌منبع دارد پس می‌توان آن‌را نامزد حذف کرد،‌ که من انجام دادم. –رستم ۱۸:۵۸, ۲۹ نوامبر ۲۰۰۶ (UTC)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.