آنالیز ریاضی

مثلا در مورد انتگرال، انتگرال معمولی به انتگرال ریمان-اشتیل یس و انتگرال لبگ تعمیم می‌یابد. آنالیز ریاضی زمینه‌ای ظریف و دقیق است.در واقع حسابان قسمت کاربردی و بدون در نظر گرفتن جزییات آنالیز محسوب می‌شود.

== زیرشاخه‌ها ==

آنالیز ریاضی دارای چندین زیرشاخه به این شرح‌ست:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.