آذربایجان (ابهام‌زدایی)

واژهٔ آذربایجان ممکن است به یکی از موارد زیر اطلاق شود:

* آذربایجان منطقه‌ای در شمال غرب ایران:
* استان آذربایجان شرقی؛ یکی از استانهای ایران.
* استان آذربایجان غربی؛ یکی از استانهای ایران.

* جمهوری آذربایجان؛ کشوری در قفقاز جنوبی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.