آثار تاریخی افغانستان

از جمله آثار تاریخی افغانستان می‌توان از این موارد نام برد:

== فهرست آثار تاریخی کابل ==

* آرامگاه تیمورشاه
* مسجد عیدگاه
* بوستان‌سرای، آرامگاه امیر عبدالرحمن‌خان
* باغ بابر
* باغ لطیف
* زیارت شیخ سعدالدین احمد انصاری
* آرامگاه و مسجد حاجی صاحب پایمنار
* آرامگاه میرزا عبدالقادر بیدل در محلهٔ یکه ظریف خواجه رواش
* آرامگاه میرزا ظریف مامای میرزاعبدالقادر بیدل در محلهٔ یکه ظریف خواجه رواش
* آرامگاه سید جمال‌الدین افغانی
* مسجد چوبفروشی
* آرامگاه نادرشاه شهید
* آرامگاه اعلیحضرت محمد ظاهرشاه
* مسجد شریف علیا
* مسجد ملا محمود
* مسجد گدری
* مسجد سه‌دکان چنداول
* دیوارهای سرکوه شیردروازه و آسمائی
* بالا حصار کابل
* قصر دارالامان
* زیارت آستانه واقع دارالامان (حضیرهٔ اجداد مرحوم استاد سید محمد داؤد الحسینی)
* کاخ کوتی‌باغچه و برج‌های درون ارگ
* قصر چهلستون
* منار علم و جهل
* منار عبدالوکیل خان
* زیارت عاشقان و عارفان علیه رحمه
* زیارت بابای خودی علیه رحمه

== آثار تاریخی استان هرات ==

* دژ اختیارالدین
* نمازگاه‌های هرات
* آرامگاه سلطان سید احمد کبیر علیه رحمه

== آثار تاریخی استان بامیان ==

* تندیس‌های بودا در بامیان
* غارهای بامیان

== آثار تاریخی استان هلمند ==

* طاق بست
* چاه بست
* آرامگاه شهزاده حسین

== آثار تاریخی استان قندهار ==

* چهل‌زینه قندهار

== آثار تاریخی استان غزنی ==

* منارهای مسعود و بهرامشاه
* موزه تپه سردار
* آرامگاه سلطان محمود غزنوی
* آرامگاه شریف خان
* آرامگاه سنائی غزنوی

== آثار تاریخی استان لوگر ==

* آرامگاه ملک سبز علی صاحب
* آرامگاه سید عبدالقادر نجات الله قلندر در هونی سیدان

== آثار تاریخی استان پکتیا ==

* بالاحصار گردیز

== آثار تاریخی استان ننگرهار ==

* ساختمان سراج العمارت
* آرامگاه امیر حبیب الله خان و امیر امان الله خان

== آثار تاریخی استان لغمان ==

* قلعه سراج
* زیارت مهتر لام بابا

== آثار تاریخی استان پروان ==

* استوپاهای دوره بودایی توپ دره
* قصر جبل السراج

== آثار تاریخی استان کاپیسا ==

* استوپاهای چشمه معاذالله

== آثار تاریخی استان سمنگان ==

* تخت رستم
* قصر جهان نما
* بازار سرپوشیده حلم

== آثار تاریخی استان بلخ ==

* آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه در شهر مزار شریف
* مسجد نه‌گنبد
* خانقاه کلان دهدادی
* آرامگاه امیر دوست محمد خان در صحن روضهٔ شریف

== آثار تاریخی استان کندز ==

* آرامگاه امام حسین (افغانستان)

== جستارهای وابسته ==

* باستان‌شناسی افغانستان

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.