آب‌شناسی

آب‌شناسی یا هیدرولوژی یا ئیدرولوژی به معنای وسیع کلمه، علم آب است. یعنی علمی که در مورد پیدایش، خصوصیات و نحوهٔ توزیع آب در طبیعت بحث می‌کند.

تعریفی از هیدرولوژی که به صورت عام رواج داشته باشد و مورد تائید انجمن دولتی علوم و فن آوری آمریکا نیز قرار گرفته‌است و برگزیده شده‌است، بدین صورت است که: هیدرولوژی علم مطالعهٔ آب بر روی کره زمین است و در مورد پیدایش، چرخش و توزیع آب در طبیعت، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، واکنش‌های آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث می‌کند.

==جستارهای وابسته ==

* چرخه آب
* چرخند
* دِبی

== منابع ==

* Show, E.Hydrology, Dover inc, New york, ۱۹۷۰
* تاریخ علم در ایران مهدی فرشاد
* تاریخ علم جورج سارتون
* آب و هوای باستانی ایران محمدتقی سیاه‌پوش
* زندگی و مهاجرت نژاد آریا فریدون جنیدی
* قنات، فنی برای دستیابی به آب هانری گوبلو

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.