آبزی‌پروری

== پرورش ماهی در اسطوره‌های ایرانی ==

در اسطوره‌های ایرانی جمشید را نخستین انسانی پنداشته‌اند که به پرورش ماهی پرداخت، جمشید پادشاه پیشدادی بود. ایرانیان محل پرورش ماهی را ماهی‌خانه می‌نامیدند.

== جُستارهای وابسته ==

* فهرست فراورده‌های دریایی
* http://space.orq.ir
* پرورش آبزیان به روش بیولوژیک با کمک تکنولوژی EM

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.