آبزیان

آبزیان به جاندارانی گفته می‌شود که در آبهای سطح زمین زندگی می‌کنند.

== آبزیان مهم ==

آبزیان شناخته‌شده‌تر عبارت‌اند از:

* اره‌ماهی
* اسب دریایی
* خارپوست دریایی
* خوک آبی (سیل)
* دلفین
* ستاره دریایی
* سفره ماهی
* سمندر آبی
* شاه‌ماهی
* شقایق دریایی
* شیر دریایی
* شیرماهی
* عروس دریایی
* عنکبوت آبی
* فک
* فیل دریایی
* قزل‌آلا
* کوسه
* گاودریایی
* گراز دریایی
* گربه دریایی
* مارماهی
* ماهی
* ماهی آبنوس
* ماهی آزاد
* ماهی دهان پرورشی
* ماهی سفید
* ماهی کپور
* مرجان دریایی
* نهنگ
* نهنگ آبی
* نهنگ اسپرم
* نهنگ پیلوت
* نهنگ خاکستری
* نهنگ رایت
* نهنگ سفید
* نهنگ عنبر
* نهنگ قاتل
* نهنگ گرینلند
* نهنگ گوژپشت
* نهنگ مینک
* نهنگ کبود
* هشت‌پا
* وال
* وال آبی
* پلاتی پوس

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.